Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností a kupujícím.

Prodávající
Ing. Ivan Ivánek

Palkovice 152

IČ:68952902, DIČ: CZ7507284939

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce, dle adresy uvedené na objednávce v rámci ČR a SR, mimo tyto země platí obchodní podmínky dle úpravy dohodou (dodací lhůta atd.)

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu, pokud nebude blíže specifikováno, slevy a akce bez upřesnění se týkají maloobchodních zákazníků.

Vyřízení objednávky trvá  obvykle 1 až 3 pracovní dny podle toho, kdy jsme objednávku obdrželi (zboží balíme a posíláme zpravidla každý druhý den), doručení poštou proběhne většinou do dvou až tří pracovních dnů, víkend se nepočítá.

V případě, že zboží je zasíláno na dobírku, je nutno pohlídat si zprávu o doručení či dotazovat příchod zásilky na místní poště. Česká pošta bývá v řadě případů v doručování oznámení o zásilce poměrně nepřesná.

V případě, že zboží bude placeno předem na účet, vyčkejte, prosím, na zaslání faktury s variabilním symbolem. Formě úhrady, prosím, nevěnujte pozornost, software e-shopu neumí rozlišovat na faktuře dobírku a platbu předem, ale v systému je vše správně zakalkulováno.

Pokud by zboží nebylo dodáno déle než 7 pracovních dnů, prosím, kontaktujte nás a my zjistíme, kde se zásilka nachází a podáme Vám informace. Často již zásilka leží na Vaší poště, jen Vám pracovníci pošty nedoručili oznámení o uložení zásilky.Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou


Ceny jsou smluvní

Minimální výše velkoobchodní objednávky je 2000 Kč bez DPH, u zboží o velkoobchodní ceně nad 2000 Kč bez DPH pak více různých kusů zboží.

Slevy, akce

Akce vyber kus ke kusu - sleva platí při zakoupení a odebrání ještě jednoho či více kusů oděvů nebo tašky, toto boží může být jak ze standardní nabídky, tak i zařazené do této akce (slea může tedy být i na dva i více kusů zboží). V případě vrácení zboží v souladu s ustanoveními dle zákona č. 367/2000 Sb. platí, že pokud je kus v akci jako jediný ponechán ve vlastnictví zákazníka a další kus (kusy) zboží, které byly součástí podmínky akce je (jsou) vráceny, zaniká právo na slevu daného kusu zboží, které si zákazník ponechá ve svém vlastnictví a zákazníkovi bude vrácena částka za navrácené zboží s tím, že od ní bude odečtena hodnota slevy ponehaného zboží.

Jekékoli dárky - zboží zdarma či bonusy vztahující se k minimální hodnotě nákupu jsou relevantní při dodržení kupní smlouvy a zakoupení zboží v dané hodnotě. Pokud kupující objednané zboží vrátí z důvodu odstoupení od smlouvy bez udání důvodu - bude li hodnota objednaného zboží, které si kupující z objednávky ponechá, nižší, než stanovený limit, bude bonusové zboží a zboží poskytnuté zdarma jako dárek vráceno prodávajícímu v nepoškozeném stavu tak, aby mohlo být dále použito. Při nedodržení tohoto ustanovení bude kupující povinen uhradit hodnotu zboží dle aktuální ceny zboží uvedené v nabídce eshopu.

Právo na odstoupení od smlouvy
Při splnění podmínek stanovených zákonem č. 367/2000 Sb., Občanský zákoník, má nakupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Neporušené, nepoužité a nepoškozené zboží v původním stavu a s neporušenými etiketami zašlete spolu s průvodním dopisem a fakturou doporučeně na adresu dodavatele. Nezapomeňte uvést číslo účtu, na které Vám bude vrácena částka za navracené zboží. (případně adresu pro účel převodu částky pomocí složenky). Poštovné a balné se nevrací ! Pokud nebylo poštovné účtováno, ale bylo hrazeno a vznikly tedy prodávajícímu náklady spojené se zasláním zboží, bude částka za navrácené zboží snížena o zaplacené poštovné plus DPH.

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy a následně na vrácení zboží prodejci bez udání důvodů, v souladu se zákonem č. 367/2000 do 14 dnů od jeho doručení (převzetí). Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Prodejce vrátí (odešle složenkou nebo převodem na účet) částku zaplacenou kupujícím za zboží, nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Pokud je částka zasílána poštovní poukázkou, je částka snížena o 30 Kč z důvodů poštovního poplatku. Zboží musí být v původním obalu, neporušené, schopné dalšího prodeje jako nové. Částka za poštovné se nevrací.

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

 

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Velkoobchodní ceny pro obchodní partnery jsou platné při obejdnávce zboží nad 2000 Kč.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Upozornění: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží dle fakturované částky za poštovné či balné a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 400 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání, pokud již nebyla odeslána.
 

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností a kupujícím.

Prodávající
Ing. Ivan Ivánek

Palkovice 152

IČ:68952602, DIČ: CZ7507284939

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce, dle adresy uvedené na objednávce v rámci ČR a SR, mimo tyto země platí obchodní podmínky dle úpravy dohodou (dodací lhůta atd.)

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu

Vyřízení objednávky trvá  obvykle 1 až 3 pracovní dny podle toho, kdy jsme objednávku obdrželi (zboží balíme a posíláme zpravidla každý druhý den), doručení poštou proběhne většinou do dvou až tří pracovních dnů, víkend se nepočítá.

V případě, že zboží je zasíláno na dobírku, je nutno pohlídat si zprávu o doručení či dotazovat příchod zásilky na místní poště. Česká pošta bývá v řadě případů v doručování oznámení o zásilce poměrně nepřesná.

V případě, že zboží bude placeno předem na účet, vyčkejte, prosím, na zaslání faktury s variabilním symbolem. Formě úhrady, prosím, nevěnujte pozornost, software e-shopu neumí rozlišovat na faktuře dobírku a platbu předem, ale v systému je vše správně zakalkulováno.

Pokud by zboží nebylo dodáno déle než 7 pracovních dnů, prosím, kontaktujte nás a my zjistíme, kde se zásilka nachází a podáme Vám informace. Často již zásilka leží na Vaší poště, jen Vám pracovníci pošty nedoručili oznámení o uložení zásilky.Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou


Ceny jsou smluvní

Minimální výše velkoobchodní objednávky je 2200 Kč včetně DPH, u zboží o velkoobchodní ceně nad 2200 Kč pak více různých kusů zboží.


Právo na odstoupení od smlouvy
Při splnění podmínek stanovených zákonem č. 367/2000 Sb., Občanský zákoník, má nakupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Neporušené, nepoužité a nepoškozené zboží v původním stavu a s neporušenými etiketami zašlete spolu s průvodním dopisem a fakturou doporučeně na adresu dodavatele. Nezapomeňte uvést číslo účtu, na které Vám bude vrácena částka za navracené zboží. (případně adresu pro účel převodu částky pomocí složenky). Poštovné a balné se nevrací ! Pokud nebylo poštovné účtováno, ale bylo hrazeno a vznikly tedy prodávajícímu náklady spojené se zasláním zboží, bude částka za navrácené zboží snížena o zaplacené poštovné plus DPH.

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy a následně na vrácení zboží prodejci bez udání důvodů, v souladu se zákonem č. 367/2000 do 14 dnů od jeho doručení (převzetí). Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Prodejce vrátí (odešle složenkou nebo převodem na účet) částku zaplacenou kupujícím za zboží, nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Pokud je částka zasílána poštovní poukázkou, je částka snížena o 30 Kč z důvodů poštovního poplatku. Zboží musí být v původním obalu, neporušené, schopné dalšího prodeje jako nové. Částka za poštovné se nevrací.


Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

 

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Velkoobchodní ceny pro obchodní partnery jsou platné při obejdnávce zboží nad 2000 Kč.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

K akci šátek zdarma při maloobchodní objednávce oděvů nad hodnotu 1200 Kč do 30.6.2017: Při maloobchodní objednávce a odběru jakýchkoli oděvů nad 1200 Kč Vám do balíčku přibalíme jeden šátek zdarma dle Vašeho výběru, přesný kód šátku vyhledejte v sekci Sarongy a parea na pláž a vepište nám ho do objednávky. Šátek bude uveden jako položka na faktuře s cenou 0 Kč, a nezbytnou podmínkou bude objednání a odebrání oděvů v hodnotě nad 1200 Kč. Podmínkou je také uvedení ´du vybraného šátku do objednávky, abychom věděli, že šátek chcete a také jaký šátek chcete. Pokud nebudou v rámci obchodní události odebrány oděvy nad hodnotu 1200 Kč, kupující ne povinen tento šátek vrátit prodávajícímu nebo doplatit aktuální cenu šátku na eshopu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. (Platba kartou, platba v hotovosti)

Upozornění: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží dle fakturované částky za poštovné či balné a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 400 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání, pokud již nebyla odeslána.
 

© www.kenavi.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace